Władze cechu

WŁADZE CECHU: (Od lewej) Jerzy Skorża, Monika Szczepańska, Jacek Marian Nowak.

Honorowa Starsza Cechu -  mgr inż. Teresa Nowak

STARSZA CECHU
mgr Monika Szczepańska

PODSTARSZY CECHU
mgr inż. Jacek Nowak

KIEROWNIK BIURA CECHU
Jerzy Skorża